De eerste viering in De Parel op de feestdag van de Heilige Clemens

De eerste viering in De Parel op de feestdag van de Heilige Clemens

eerste viering - vzw Clemenspoort

Op 15 maart 2017 was het de feestdag van de Heilige Clemens. Een idee van P. Ives om iedereen die kon om 18 u uit te nodigen voor een eenvoudige maar zeer inspirerend eucharistieviering in De Parel onze nieuwe vieringsruimte. Een heel symbolisch moment. Een beetje tussen de werken door en gezeten op splinternieuwe stoelen waren we met een kleine 20 aanwezigen. Nadien volgde nog een kleine drink in het Clemenshuis.

We onthouden van Clemens zijn eindeloos vertrouwen, ook als alles tegenzit. Wij doen ons deel maar iemand veel groter werkt ook mee en dan kan het onmogelijke soms mogelijk worden. In de viering werd ook nog even stil gestaan bij de overleden pionier van dit project P. Guido Moons.