Eerste klankbordmoment herbronningstraject

Cad Cp Nieuws 061
Op 21 januari konden we rekenen op een 40-tal aanwezigen voor ons eerste klankbordmoment van ons herbronningsproces. Aan de ruime groep werd een stand van zaken gegeven over de verschillende stappen die de trajectgroep bestaande uit een 25 deelnemers al gezet heeft. We konden de ruime groep ook onze eerste versie tonen van onze vernieuwde missie en deze veder toelichten. In kleine groepen is dan verder afgestemd en zijn er tal van interessante reacties gegeven zowel wat betreft het proces als de missie die we verder kunnen meenemen in het traject. Dit traject zal de komende maanden nog verder doorwerken aan de vernieuwde visie, de grote lijnen van een actieplan en zal ook nog suggesties verzamelen om onze organisatie hierop nog beter af te stemmen. We zullen voor de grote vakantie opnieuw samenkomen voor een volgend klankbordmoment.