Een wereld van verdoken slavernij

Cad Cp Ibib 221

Corona hier, corona wereldwijd, corona ook in Brazilië. De media hebben het over de talloze slachtoffers onder de inheemse en traditionele volkeren in Brazilië.

Maar er is zoveel méér bezig in Brazilië. Een kolossaal land met prachtige landschappen: het Amazonewoud, de Cerrado in het noord-oosten, de pampa’s in het zuiden…

Luc Vankrunkelsven, norbertijn van Averbode, doorreist al jaren het immense land. In het boek worden we deelgenoot van twee reizen doorheen de Cerrado, het savanne-achtige landschap ten oosten en ten zuiden van het Amazonewoud: van de kust van de Atlantische Oceaan tot de hoofdstad Brasilia. Doorheen korte berichten over ontmoetingen met inheemse en traditionele volkeren, met universiteitsstudenten en professoren en heel wat activisten die, dikwijls op gevaar van hun leven, zich inzetten voor het behoud van oeroude culturen en van de natuur.

De auteur confronteert ons echter ook met het systematisch onrecht, de uitbuiting en de kloof tussen de kleine elite van superrijken en de grote massa van armen. Talloze mensen worden er door multinationals, de agro-industrie en de eigen regering in regelrechte slavernij gedreven.

De auteur slaagt erin om ons doorheen concrete verhalen en getuigenissen in die complexe wereld in te leiden, een wereld van eindeloze ellende én van buitengewone initiatieven van geweldloze weerbaarheid en hoop. En er is méér.

Doorheen die informatie en de soms ontroerende illustraties door lokale kunstenaars worden we deelgenoot van de bewogenheid van de auteur, bewogenheid die gevoed wordt door een diepe, in de werkelijkheid verankerde spiritualiteit. Een universiteitsprofessor en activiste verwoordt het zo: ‘Op een boeiende en inspirerende manier geven vreugde, spiritualiteit en genegenheid vorm en inhoud aan de mystiek van de reis, want het is de reis die de mystiek van het leven voedt en naam geeft aan het verzet in een wereld van verborgen slavernij.’

Het boek is een echte aanrader voor mensen die, zoals Luc Vankrunkelsven, op zoek zijn naar een christelijk of anderszins open geloven dat én in de echte werkelijkheid van deze wereld én in een diepe overgave aan het Mysterie verankerd is. Mysterie dat in Brazilië tal van namen krijgt, zowel in kerkelijke middens als in de vele inheemse en traditionele culturen. Namen die concrete gestalte krijgen in tal van getuigenissen en engagementen van liefde.

Luc besluit: ‘Sociale strijd zonder innerlijkheid, zonder liefde, loopt dood… Liefde in tijden van veel haat is een sterk medicijn.’

Besteladres: lucvankrunkelsven@scarlet.be; tel. 0472 71 48 73

Overgenomen uit Idefix, een uitgave van de gemeenschap De Regenboog, Brussel.

Jean-Paul Vermassen