Een voor ons herkenbaar verhaal

Cad Cp Ibib 239

De evangelist vertelt ons een herkenbaar verhaal.
Vol symbolische beelden.

Zoals hij het toen bemoedigend verwoordde
voor de mensen van zijn tijd,
zo mogen christenen het ook beleven vandaag.

Dat die rondtrekkende leraar Jezus toch wel bijzonder was,
lezen we.
Dat zijn eerste volgelingen geloofden
dat hij iets had van Mozes en Elia,
die grote voorgangers in het joodse geloof.
Dat de beste vrienden van Jezus het aan den lijve
hadden mogen ervaren:
ze voelden zich door hem gegrepen
als op een berg van adembenemende begeestering.

Maar christenen kunnen nooit euforisch worden.
Die bijzondere mens van Galilea
was geen onoverwinnelijke, onsterfelijke Messias,
zo klinkt het waarschuwend bij de evangelist.
Hij zal maar verder leven
waar hij kan verrijzen in de geest en het vuur van mensen,
die leren verder gaan, van berg door dal.

Zo is het ook voor ons,
in nu bijna één jaar lockdown door de coronapandemie.
Christenen en kerkgemeenschappen voelden zich de voorbije maanden soms meer op de gebroken heuvel van Golgota
dan op de Taborberg van glans en glorie.
Maar voelt de lange coronaretraite tegelijk ook niet aan
als de kracht van rotsgrond,
als de steen van verdieping en vernieuwing?
Nog even moedig doorgaan,
dan kan het Pinksteren met nieuw vuur!

Beeld Wikipedia: schilderij van Giovanni Bellini

Jean-Paul Vermassen