Een verschuiving in ons moderne denken

Overal botsen we op de grenzen en keerzijden
van ons kennen en kunnen.
Er is een verschuiving bezig in ons moderne denken en leven…
Het is een correctie, een herontdekking.

Er is niet enkel datgene wat we kunnen beheersen en beheren,
kunnen plannen en sturen.
In ons leven en samenleven verschijnt altijd ook weer
het onvoorziene, het-niet-te-voorziene
het altijd grotere, het ons overstijgende, het onbeheersbare.

Het niet (kunnen) integreren van onze menselijke eindigheid en kwetsbaarheid in de samenlevingsopbouw
schudt economie en financiële markten door elkaar,
verstoort en relativeert de grootse globalisering,
tast de leefbaarheid van de aarde aan.

We zijn onderweg naar een nieuw denken en samenleven.
Leven en samenleven kunnen niet zonder
onderbrekingen, tegenstrijdigheden en spanningen.
Er kan altijd weer een zwarte zwaan opduiken…

Echt bevrijd en bevrijdend leven en samenleven
heeft te maken met de aanvaarding en de insluiting
van de andersheid en de vreemdheid in ons bestaan en samenleven
die altijd weer onze vaste of vooraf bepaalde ideeën,
verbeelding en gedragingen in de war zullen schoppen.