Een terugblik op de laatste maand van het werkjaar 2018

Een terugblik op de laatste maand van het werkjaar 2018

I-lab

Op 15 juni hebben onze studenten het samen studeren afgerond in ons blokplus café. Ons team van rotondeplus is gestart met een reflectievergadering om de verdere toekomstlijnen uit te zetten.

Op 15 juni konden we in een volle Parel het bruisend benefietconcert meemaken van Sapukai voor de Clemensactie. De sfeer was bijzonder en samen met de verkoop van ijsjes met vers fruit heeft men 1.300 euro kunnen schenken voor de bouw van onze lagere school in Mbanza Ngungu.

16 juni was een historische dag. 35 enthousiaste deelnemers uit alle windstreken hebben de start meegemaakt van I-lab. Ons inspiratielaboratorium dat op zoek gaat naar nieuwe vormen van kerkopbouw en dat een bondgenoot wil zijn voor iedereen die op zoek is naar zin. De deelnemers hebben hun wens uitgesproken om dit soort open vormingsdagen te herhalen. Het I-lab team zal het komend werkjaar een hele reeks impulsen op maar ook buiten de Clemenspoort aanbieden.

Een heel sfeervol en diep moment was de voordracht van professor Bénédicte Lemmelijn. Haar levens- en geloofsgetuigenis maakte de aanwezigen stil. We ontdekte dat de contouren van haar nieuwe spiritualiteit die ze heeft geschets bij vele aanwezigen kon rekenen op herkenning. Het was alsof we al een hele tijd samen op dezelfde route aan het pelgrimeren zijn. We zullen haar zeker nog uitnodigen.

Het programme van dit werkjaar werd afgerond met een I-talks avond. Het aantal aanwezigen was verdubbeld tegenover onze eerste versie. Binnenkort kan je alle I-talks herbekijken op ons You Tube kanaal. Dokter Kerremans hield een vurig pleidooi voor orgaandonatie. Hannes Van Wouwe heeft onze kritische geest aangescherpt en ons uitgenodigd om niet zomaar mee te gaan met de heersende discours over vluchtelingen en transmigranten. Bruno van Obbergen heeft ons gevoelig gemaakt om ons te verzetten tegen stigmatisering.