Een nieuw pact voor de toekomst

Ik had een aangrijpende droom vannacht
Het was de Aarde zelf die tot mij sprak

Vorige nacht had ik een heel merkwaardige droom.
Ik was een wandeling aan het maken in het mooie, groene landschap van Erpe-Mere, niet ver van Aalst.
Plots hoorde ik een krachtige stem die uit de grond leek te komen.
De stem sprak rustig maar heel indringend.

“Hoor mijn boodschap voor jullie, menselijke aardebewoners.
Staan jullie lang genoeg stil bij de diepere betekenis van deze coronacrisis?
Of zijn jullie weeral bezig met zo gauw mogelijk de oude draad op te nemen?
Hoe lang nog gaan jullie de vele signalen blijven negeren:
de opwarming van de aarde, de stijging van de zeespiegel, het uitsterven van biologische leven, de droogte, de overstromingen, de virussen…

Beseffen jullie dan nog niet dat het niet meer zal stoppen?
Hoe langer jullie, menselijke aardbewoners,
mijn organisme verder overmoedig willen overheersen en mateloos beschadigen,
hoe harder de terugslag zal zijn, uitgerekend op jullie leven.
Wanneer gaan jullie de verstoorde relatie met mij herstellen?

Wat nu al meer dan vijftig jaar overduidelijk is, wordt door de huidige coronacrisis nog veel scherper.
Er is dringend een nieuwe verbindende en  bindende mondiale verantwoordelijkheidspact nodig:
een universele verklaring van mijn rechten als levend organisme Aarde.

Weet dat het om een urgent-prioritair programma gaat:
een concreet engagement van verhoogde zorg voor alle leven op de planeet.
Een zorg die wereldwijd dient gedragen te worden.

De vraag die ik jullie, menselijke aardebewoners stel, is heel concreet en prangend:
waarop wachten jullie nog om een sociaal-duurzaam pact met mij af te sluiten?
Waarom gebruiken jullie deze coronacrisis niet om de verstoorde relatie tussen jullie en mij te herstellen?

De huidige mondiale coronacrisis is een unieke kans.
De wereldwijde lock-down is een gunstig moment! Laat dit Kaïrosmoment niet voorbijgaan.
Vergeet niet dat mijn wetmatigheden onwrikbaar en oppermachtig zijn.
Zie hoe machteloos de machtigste naties op aarde zijn. De volgende klap zal nog fataler zijn.

Ofwel gaan jullie, menselijke aardebewoners, oog in oog met mij een nieuw sociaal-duurzaam verdrag sluiten.
In dat geval is er – nog en weer – toekomst mogelijk voor de mens.
Ofwel zal de verdere aantasting van mijn levend organisme de komende decennia miljoenen – en zelfs miljarden – slachtoffers maken.
Vele wetenschappers en natuurvrienden hebben ook al de mensheid gewaarschuwd.

Ik begrijp nog steeds niet dat jullie, intelligente en machtige wezens, niet vroeger en ingrijpender in actie zijn gekomen.
Ik zal het nog minder begrijpen als jullie nu – na deze coronacrisis – niet hoogdringend starten met een algehele, verhoogde zorg voor de natuur.

Ik blijf hopen op jullie ommekeer. Ik blijf het vooral hopen met het oog op jullie eigen welzijn, beste menselijke aardebewoners.”

Tot zover een getrouwe reconstructie van mijn merkwaardig nachtelijk droomgesprek.

(Beeld: Triënnale Brugge, 2017)