Een duif op een draad

Een duif op een draad
Een overvliegende eend
De allergewoonste bloemen

En alles toch buitengewoon
De stilte en schoonheid dichtbij
De weelde van tevredenheid in de diepte van het hier en nu
Het gevoel van dankbaarheid om wat goed is
tegen de achtergrond van zorg om al wat nog moet worden aangepakt

Of: de positieve keerzijde van lokale gebondenheid