Een boek dat zoveel deugd doet

De meeste mensen deugen. Rutger Bregman
Een boek dat zoveel deugd doet!!

Ik haal zoveel goede gedachten uit het recente boek van Rutger Bregman. Gedachten die steunen op wetenschappelijk onderzoek in culturele antropologie, biologie, neurologie, sociale wetenschappen, psychologie, … Het boek geeft hoop en steekt een hart onder de riem van alle mensen van goede wil.

Volgens mij kunnen ook christenen veel van die gedachten beamen. Of ook: christenen vinden veel van die gedachten terug in het evangelie en in de Bijbel. Een en ander kan helpen om als christenen present te blijven in de wereld. De missie van christenen en de geschiedenis van de menswording hebben veel raakpunten.

Het christendom en de grote godsdiensten kunnen hun missie best ook afstemmen op de bevindingen in het boek van Rutger Bregman. Rutger Bregman verwerkt trouwens zelf de bergrede van Jezus, aan het einde van zijn boek.

I. De mens op het goede been zetten
De mens staat op twee benen, hij is in staat tot het ergste op aarde, maar het goede nieuws is dat de meeste mensen angst hebben van agressie en geneigd zijn tot het goede.
Het maatschappelijke middenveld en sociaal-politieke leiders kunnen de menselijke neiging tot het goede sterker maken en kansen geven. De mens weet dat meer samenwerken beter is voor zichzelf én voor de wereld. Het is aan de politici om dit te ondersteunen. Ook wijsheidstradities en religies kunnen op dit vlak een belangrijke rol spelen.

II. In moeilijke momenten kan het beste naar boven komen
In moeilijke situaties, in crisismomenten en bij rampen komt vaak het beste van de mens naar boven. Sommige mensen worden barbaars maar de meeste mensen ontwikkelen in normale leefomstandigheden heel sociaal gedrag. In moeilijke levenssituaties lijken mensen soms een bijzondere, buitengewone kracht te kunnen aanboren.
Het is alsof ze op zo’n momenten een resetknop indrukken: ze lijken terug te gaan naar hun betere en sterke ik. Ze groeien in draagkracht, weerbaarheid, veerkracht, loyaliteit, kameraadschap en trouw.
Het zijn helaas meestal – op eigen belang bedachte – politieke leiders die mensen opzetten tegen elkaar en die het geweld in de samenleving doen toenemen.

III. Het goede versterkt het goede
Mensen zijn door en door spiegelende wezens. We beïnvloeden elkaar. Het goede in mensen wekt het goede in andere mensen op. Als het middenveld en maatschappelijke leiders het goede voorbeeld geven, zullen vele mensen het goede in zichzelf versterken.
Natuurlijk kan het ook omgekeerd: dat mensen zich spiegelen aan het kwade in andere mensen. Mensen geraken dan verstrikt in een geweldspiraal.
Daarom zijn er altijd politieke en spirituele leiders nodig die de agressie in mensen temmen en verzoening bewaken en bewerkstelligen.

IV. De zelfmotivering van mensen ruimte geven
Mensen groeien in positieve inzet als we ze benaderen met positieve verwachtingen en vertrouwen in plaats van met achterdocht en wantrouwen. Mensen worden interactiever als we ze ruimte en verantwoordelijkheid geven. Mensen motiveren mensen, maar vooral: mensen motiveren zichzelf. De mensen worden gedreven door een eigen innerlijke motivatie om iets te bereiken in hun leven en om iets te realiseren in de wereld. De vraag is: hoe scheppen we een samenleving die de kracht van het zelf-motiveren ruimte geeft en versterkt Hoe kunnen spiritualiteit en religie de humane en sociale motivatie bevorderen?

V. De mensen deugen: dat is een wetenschappelijke waarheid
Het is niet waar dat de mens en wereld slechter en gewelddadiger worden. Het is niet waar dat de meeste mensen alleen maar voor zichzelf leven. Het is niet waar dat de mensheid geen humane en sociale vooruitgang boekt. Alleen krijgt het negatieve zoveel meer aandacht in media die bedacht zijn op sensatie. Het slechte nieuws trekt de aandacht van bange en behoedzame mensen. Het verkoopt goed. Het is een reden om bewuster het goede nieuws meer in de media te brengen.
Culturele antropologie, biologie, neurologie, sociale wetenschappen en psychologie leren ons dat de meeste mensen wel deugen en geneigd zijn tot het goede. Dat is de werkelijkheid. Dat is de waarheid. Het is ook de dagelijkse ervaring van de meeste mensen.
Het is aan het maatschappelijker middenveld en aan sociaal-politieke leiders om het goede in mensen krachtiger te maken. Het zit in het hart van wijsheidstradities en religies om liefde, gerechtigheid en vrede in mensen en samenleving.
Het is aan ons allen om te blijven geloven in de kracht van het genereuze in mensen. Het is aan ons allen om het goede het daglicht te laten zien, om zelf uit de kast te komen, om het goede voor te leven en te promoten!