Een bezinning bij Hemelvaart 2020

Ook nu mogen we oude verwachtingen loslaten
Een bezinning bij Hemelvaart 2020

Na Pasen en na veertig dagen van verschijningen
was het blijkbaar nog niet doorgedrongen bij de leerlingen van Jezus:
dat de tijd van hun vroegere verwachting definitief voorbij was.
Dat er een nieuwe tijd zou aanbreken:
zonder de historische Jezus, zonder de komst van de Messias.
Het is de tijd van de nieuwe geestelijke aanwezigheid van Jezus,
de tijd waarin zijn Geest verder werkt in hun geest.
Ze bleven zich echter vastklampen aan hun oude droom,
zo lezen we in het Hemelvaartverhaal bij Lucas:
‘Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’

Pas met Pinksteren kwam er in hen echter
een doorbraak van ommekeer in ervaring en besef:
Hij gaat voortaan op een nieuwe wijze met hen mee!
Hij is er met de nieuwe gave van zijn Geest.
Hij komt nu aanwezig in en door hun eigen samenzijn en handelen.

Gaat het ook niet zo vandaag?
Sommigen hopen nog op een terugkeer van vroeger,
een herstel van het christelijke geloof en de Kerk
zoals die gisteren werden opgevat en werkten.
Maar ook nu mogen we oude verwachtingen loslaten.
Ook in onze tijd gaat zijn Geest andere wegen.
We mogen in vertrouwen samen zingen: ‘Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest gebeurt aan ons vandaag.’

Het nieuwe is overal al behoedzaam, authentiek en warm bezig:
in nieuwe visie en taal over christen zijn,
in kleinschalige, gelovige gemeenschapsbeleving,
met nieuwe geestelijke begeleiders en gidsen.
Overal is er dezelfde diepe en warme ervaring:
in ons samenzijn is zijn Geest voelbaar en werkzaam aanwezig.

Er is een stille ommekeer bezig in geloof en Kerk vandaag.
Zoals er toen bij Paulus en de evangelisten
– eerder bescheiden en niet zonder twijfel, argwaan en tegenkanting –
een nieuw open, vrij en verbindend christendom begon,
zo ontluikt nu – op dezelfde wijze – een tijd
van nieuw christen zijn en nieuwe christelijke gemeenschapsvorming.

Mogen onze ogen opengaan en mag ons hart branden.
Mag het ons overkomen in onze verstilde coronatijd,
op onze weg van Hemelvaart naar Pinksteren.
‘Dat vuur van het begin wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt vandaag.’