De zin van het leven

Een veertigtal diepgaande gesprekken
met zeer uiteenlopende gesprekspartners.

Over de zin en betekenis van het leven.
Over de ongrijpbaarheid van alles.
Over de diepte en hoogte van het leven.
Over kwetsbaarheid en veerkracht.
Over de kracht van verbinding.
Over wel of niet met God leven.

Wat een prikkelend boek.
Waar bevind ik mezelf? Wat be-leef ik?
Wat hoop ik nog te ontdekken en beleven?

Een boek vol aangrijpende verhalen
die een en ander losmaken bij de lezer.
Het boek is een spiegel.
Een aanzet om dieper en hoger te leven:
een boek om te groeien in bewust-zijn.

De heel diverse gesprekken zijn ook
een goede weergave van de evolutie in zingeving en religie.
Zingeving en religie worden een open zoekverhaal.
Zingeving en religie worden persoonlijk en doorleefd.
Zingeving en religie zijn meerstemmig geworden.
Wat een mooi venster
op zin-beleving en religieuze beleving vandaag.

Ideale literatuur voor de tijd van inkeer,
die de herfst is.
Een zin-vol cadeau ook!
Het boek is wel aan paar jaar oud.

Jean Paul Vermassen