De zeven laatste woorden van Jezus

De zeven laatste woorden van Jezus aan het kruis

Vertolkt door de sterke muziek van Haydn,
op fortepiano, uitgevoerd door Jos van Immerseel.

Woorden en muziek
tussen afgrond en onbekende overkant.

7 keer tasten in de duisternis.
7 keer een kaarsvlam als uitzicht.

  1. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.

Mensen zitten vast aan zichzelf.
Ze kunnen niet eens beseffen hoeveel pijn ze anderen aandoen.
Het is hun vergeven…

  1. Heden nog zult ge met Mij in het paradijs zijn.

Het lichaam eindigt in het graf, in de duisternis van as of aarde.
Liefde echter wordt warmte van blijvende verbondenheid,
over de dood heen.
‘Licht uit Licht’ blijft altijd en overal goddelijk licht.

  1. Vrouw, zie uw Zoon, en Zoon, zie uw moeder.

Oog in oog met de dood:
loslaten van banden,
nieuw herschikken van oude verbanden,
het is vooruitziende zorg. Het is overgave.

  1. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Zich verlaten voelen door de meest geliefde.
Zich verlaten voelen door de meest nabije.
Zich verlaten voelen door wie de sterkste steun moest zijn.
Zonder antwoord, zonder uitleg, zonder troostend woord.

  1. Ik heb dorst.

Geledigd worden.
Gebroken worden.
Uit-doven.
Afgrond van angst en ellende die ondraaglijk veel pijn doet.
Er is geen ontsnappen aan voor wie bewust sterft.

  1. Het is volbracht.

Inzet, zoveel verder reikend dan eigen belang en eigen zorg.
Verantwoordelijkheid nooit ontvlucht.
Aan de gelofte trouw gebleven tot het einde.
Tot het uiterste gegaan in liefde voor naaste en God.

  1. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.

De eigen waaromvragen stilleggen.
De innerlijke onrust temmen.
De eigen projecten loslaten.
Blijven hopen op ‘panorama voorbij afgrond’.
Trouw tot in de laatste overgave.
Verbondenheid blijft.

Woorden en muziek
tussen afgrond en onbekende overkant.

Ze schudden het leven tot in de fundamenten.
Rotsgrond wordt on-grond.

Een ondoorgrondelijke hoop blijft overeind.
Verrijzenis komt in zicht!