De wolken trekken zich nog niet terug

De wolken trekken zich nog niet terug.
De wilgen wacht nog.
De magnolia begint eraan, zij het nog aarzelend.

 

Het is in het leven en de samenleving vaak ook zo:
de winter duurt veel langer dan ons lief is.
De lente heeft het doorgaans niet gemakkelijk.

 

In de christelijke traditie is het een oud besef:
Pasen komt maar na ‘veertig dagen’
en doorheen de Goede Week.