De wereld redden

God,
Gij hebt de wereld lief,
Gij hebt ons lief.

Wat die liefde kan betekenen
heeft Jezus ons getoond.

Wij danken U
dat wij mogen geloven
dat slechte situaties
niet uitzichtloos zijn.

Wek onze creativiteit
om in kleine gebaren
van mens tot mens
uw en onze liefde
zichtbaar te maken.

Help ons geloven
dat liefdevolle mensen
de wereld kunnen veranderen,
de wereld kunnen redden.

Amen.

pr. Luc Maes