De vreugde van de heilige Geest

De vreugde van de heilige Geest

Geest van God,
Geest van Jezus,
wij kunnen uw warme nabijheid voelen
in de liefde en de verbondenheid
die we met elkaar beleven.

Moge die warmte
in ons een kracht zijn
die ons elke dag helpt
om samen te leven
en gemeenschap te worden.

Moge die kracht
ons helpen
om te verstaan
wat we ontvangen
in uw Woord.

Moge uw Woord
onze gids zijn
om uw liefde en vrede
met medemensen te delen,
overal in de wereld.

Amen.