De oogst

God van leven,
overal zijn er mensen,
uitgeput en hulpeloos
als schapen zonder herder.

Wij bidden om mensen,
die zich laten raken
door wat aan mensen gebeurt
aan onrecht en lijden.

Wij bidden om mensen,
die tussen het onkruid in de wereld
bewust kiezen
voor de kracht van het goede.

Wij bidden om mensen,
die blijven geloven
dat Gij groeikracht geeft
aan het kleinste gebaar van liefde.

Wij bidden om mensen
die arbeid(st)ers willen zijn
voor de oogst
van uw koninkrijk.

Wij bidden dat wij zelf
zulke mensen mogen zijn
en dat wij vreugde vinden
in de oogst.

Amen.

pr. Luc Maes