De kwaliteit van de persoonlijke geloofservaring

De prioriteit van de persoonlijke geloofservaring
De prioriteit van het delen van getuigenissen
van wat de Geest met ons doet

 Christen zijn begint met een persoonlijke geloofservaring

In het christendom staat aan het begin van een gelovig leven een ervaring: een nieuwe, levende oorspronkelijkheid, een levende, persoonlijke ervaring van nieuwheid van de Geest.

De bron van een nieuwe christelijke levenservaring wordt niet tot stand gebracht door een leer of door het verleden. Ze ontspringt in een persoonlijke, religieuze levenservaring. Ons innerlijk-geestelijke leven en onze relaties van broederlijkheid, vriendschap en liefde zijn de vindplaatsen bij uitstek, aldus Paulus en de evangelisten. Het is daar waar de Geest van de nieuwe Jezus mensen het meest intens kan beroeren. Het is daar dat Jezus op een nieuwe wijze present is.

Dat jullie van elkaar houden, dat zal van nu af aan, zegt Jezus voor zijn dood, de actualiteit van mijn aanwezigheid zijn.

Dat jullie zelf samenkomen in mijn Naam samenkomen en daar ook nu en dan het brood breken en de beker delen, dat zal het midden zijn waardoor en waarin Ik op een nieuwe geestelijke wijze kom.

Het testament van Jezus is niet in de eerste plaats een verleden

Deze levende christelijke ervaringen gaan boven het pure herhalen of herdenken van het verleden.

Het testament van Jezus is niet in de eerste plaats een verleden als absoluut en enig ijkpunt voor het christelijke leven nu: het is allereerst een heden. Een leven met en vanuit de Geest, vanuit de prioriteit van de Pinkster-ervaring in de Kerk.

Niet een onderdanige, hiërarchische gezagsrelatie is het belangrijkste in de Kerk maar een vrije, persoonlijke doorleefde connectie van de Geest met de gelovigen is beslissend voor het gelovige en pastorale leven.

Het gaat in het christelijke geloven en in de kerkopbouw vandaag over het ontluiken van iets nieuws dat te beleven is in een broederlijk-gelovige relaties of in christelijke groepsbeleving hier en nu.

‘Jullie zullen Mij niets meer moeten vragen’, zegt Jezus in Joh. 16,23.

Jullie zullen zelf kunnen en mogen getuigen van wat de Geest met jullie doet en jullie ingeeft. Jullie kunnen zelf gestalte geven aan jullie gelovig leven en gelovig samenkomen. Jullie bestaan is niet langer afhankelijk van anderen die jullie gelovig leven bepalen, laat staan beheersen.

De Geest zal in en door jullie spreken

De Geest zal in en door jullie spreken. Jullie kunnen onthullen en communiceren wat jullie innerlijk beweegt en verenigt. Daarin zullen jullie ook verwoorden wat de verhalen van Jezus jullie te denken geven en wie Jezus voor jullie is. Jullie zullen vanuit de eigen geloofservaring mijn woorden van toen nog beter begrijpen. Jullie kunnen er zelf nieuwe christelijke mensen door worden, op de plaats en in de tijd waarop jullie leven. Jullie kunnen dan en daar ook nieuw christelijk samenleven stichten.

De levende, persoonlijke christelijke geloofservaring is de bron en de weg naar nieuw gelovig leven en een nieuwe gelovige groepsvorming.

‘Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons, dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig. En Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven, daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is’. 1 Joh. 4, 12-13

Vrij naar Michel De Certeau in ‘De vreemdeling. Eenheid in verschil’.