De hoeksteen van ons leven

God,
wij danken U
omdat Gij telkens weer
toekomst geeft
aan ons, mensen.

Dat hebt Gij duidelijk gemaakt
in Jezus, uw Zoon.
Hij ondervond tegenwerking,
Hij onderging lijden en dood.
Maar Gij hebt Hem tot leven gewekt.

Voor ons is Hij
de hoeksteen geworden
van ons leven,
dat ook getekend is
door lijden en dood.

God,
versterk onze hoop
dat uw leven alles overwint.

Help ons
te vertrouwen op uw nabijheid
en te geloven in uw levenskracht.

Zegen ons
die in de wereld willen staan
in uw naam, Heer, onze God.

Amen.

pr. Luc Maes