De engel is een leraar

Cad Cp Ibib 194

God,

Gij vraagt ons
om dienstbaar te zijn
aan het leven
dat Gij aan ons
en aan de wereld geeft.

Zend ons engelen
die ons leren
over U en over Jezus.

Laat uw heilige Geest
over ons komen
als een veilige schaduw.

Moge uw levenskracht
vruchtbaar worden
in elk van ons.

Laat met ons gebeuren
wat Gij wilt
voor mens en wereld.

U willen wij dienen,
uw leven en uw liefde
willen wij uitdragen.

Amen.

pr. Luc Maes