De coronacrisis laat aanvoelen en doet inzien

De coronacrisis laat aanvoelen en doet inzien

Wat de coronacrisis
ons zoveel klaarder laat aanvoelen en doet inzien:

Wat een schrijnende kloof er bestaat in de wereld tussen arm en rijk,
wat een appel er van deze dagen uitgaat om de ongelijkheid
uit de wereld te bannen.

Wat de coronacrisis
ons zoveel klaarder laat aanvoelen en doet inzien:

Wat onze moderne economie goed doet
en wat ze niet goed doet en niet kan doen.
Wat de onvervangbare rol is van de overheid én van het middenveld.
Wat het kostbare belang is van sociale zekerheid en gezondheidszorg.
Welke politieke inzet de meest humane en sociale kwaliteiten heeft.
Wat de kracht is van goed welzijnswerk,
goed onderwijs en grondig en toekomstgericht wetenschappelijk onderzoek.

Wat de coronacrisis
ons zoveel klaarder laat aanvoelen en doet inzien:

Wat religies niet meer kunnen zeggen over hun God
en welke goddelijke Transcendentie ze wel nog betekenisvol kunnen aanreiken.
Waarin alle religies en levensbeschouwingen elkaar kunnen vinden
en waarvoor zij meer samen zouden kunnen mobiliseren:
liefde van allen voor allen en zorg voor gerechtigheid en vrede voor heel de aarde.
Welke de eigen en krachtige maatschappelijke bijdrage is van kunst en wijsheidstradities.
Wat aan goeds kan naar bovenkomen in mensen en in onszelf,
en welke demonen we in onszelf en mensen moeten temmen.

Een eerste grote duidelijkheid blijkt nu al uit de coronacrisis.

 Welk nieuw gedrag het leven op de aarde en de mensheid toekomst
kan schenken en welk gedrag haast alles op aarde zal vernietigen,
dat zien we nog nooit zo duidelijk en zo wereldwijd als vandaag.

Datgene wat we nu – gedwongen – anders kunnen denken en doen
tijdens deze coronapandemie,
dat kunnen we in vrijheid ook blijven doen na de coronatijd.

Als we nu weer verder doen zoals voorheen, weten we duidelijker
dan ooit wat ons zal overkomen:
zelf mee sterven
met het sterven van het tijdperk van de mens.

Als we nu wereldwijd doen wat we moeten en kunnen doen,
dan zal de 21ste eeuw alsnog worden wat we met velen al droomden
in de tweede helft van de 20ste eeuw:
een nieuwe tijd van spiritualiteit en ethiek,
‘een-tijd-van-via-broederlijkheid-naar-gelijkheid-in-vrijheid’.