Cultuurteam
De werkgroep kunst en cultuur van de Clemenspoort zag het levenslicht eind 2017 en organiseert  sindsdien gemiddeld tweemaandelijks, met uitzondering van de zomerperiode, een optreden in de Parel. Dit is meestal de 3de vrijdagavond van de onpare maanden. Het kan daarbij om muziek gaan, maar we hadden ook al voordracht, vertelkunst, comedy, een stuk theater en zelfs een dansvoorstelling. Lokaal talent wordt daarbij afgewisseld met grotere namen. Zo traden al uiteenlopende acts op als Frank Degruyter, Daithi Rua, Willem Vermandere, Hermitage, Jonas Winterland, Sarah D’hondt en Lieven Tavernier, maar ook het collectief Ventiel, bestaande uit leden die allemaal een band hebben met de Clemenspoort. We zorgen daarbij steeds voor een democratische toegangsprijs zodat het in principe voor iedereen mogelijk moet zijn een optreden bij te wonen. Daarnaast organiseert de werkgroep in de onthaalruimte tentoonstellingen die doorgaans een tweetal maanden lopen. Ook hier is het devies de afwisseling van bekende namen met eigen talent. We hadden al schilderijen, beeldhouwwerkjes, gedichten en foto’s. De werkgroep bestaat momenteel uit Tom Vermeir, Lieve Droogmans, Henk De Pue, Ann Van Rentergem en Dirk De Vogelaere.