Clemenspoort zendt zijn zonen en dochters uit

Clemenspoortproductions met Jean, Eline en Matthias en Anja, Jean-Paul en Walter van I-lab hebben mee vorm gegeven aan de Damiaandag in Leuven op zaterdag 19 oktober.
Jean-Paul schreef onderstaande impuls:

En Gij geeft ons een andere toekomst
Een dag van bezinning en uitwisseling. Leuven, 19 oktober 2019
Een samenwerking tussen Missio, Damiaan vandaag
en Clemenspoort Gent

Geen massale opkomst.
Wel mooie getuigenissen en verhalen
van vertrouwen, hoop en Geestkracht.

Christenen en geloofsgroepen op zoek
naar een nieuwe aanwezigheid in een nieuwe tijd.
Gaan in openheid.
Handelen in vrijheid en vrijmoedigheid.
Zoeken naar vernieuwing.
Blijven afstemmen op de vreugde van het evangelie,
doorheen alles.
In de lijn van wat paus Franciscus doet.

We zijn in een nieuw tijdvak van de kerk binnengetreden.
Met nieuwe vervulling en met nieuwe kansen.
Met nieuwe aansluiting op de oude Bronnen.

‘Zie, Ik ben iets nieuws begonnen.’
Het was een heel zin-volle dag: inspirerend en verbindend!

Binnenkort uitgebreid verslag van deze dag
op het youtube-kanaal van de Clemenspoort.