Christus Koning Herder

Gij die ten volle deelt
in het eeuwig leven
van het koninkrijk
dat ook voor ons bestemd is,

open onze ogen, open ons hart,
opdat wij U herkennen in de mensen
die vaak als onaanzienlijk
beschouwd worden.

Geef ons de kracht en de moed
om zelf initiatief te nemen
om met onze beperkte mogelijkheden
uw koninkrijk mogelijk te maken.

Maak ons tot goede herders voor elkaar,
mensen die geloven
in het koninkrijk van de hemel,
een stukje eeuwig leven hier bij ons.

Amen.

pr. Luc Maes