Cel duurzaamheid

Cel duurzaamheid

Deze cel zoekt mee om alle processen in de Clemenspoort zo duurzaam mogelijk te laten verlopen en brengt hiervoor suggesties aan of onderneemt acties.

Dit team werkt ook als een denktank om iedereen verbonden met de Clemenspoort te betrekken in een proces van het ontwikkelen van een duurzame levensstijl. Hiervoor worden inhoudelijke impulsen aangeboden en ook extra activiteiten georganiseerd.
Op termijn wil dit team ook mee spreken in het publieke debat rond dit thema.

Deze cel komt twee maandelijks samen op zaterdagnamiddag van 16 uur tot 18 uur.
Je kan altijd aansluiten, dit is een open vrijwilligersgroep.>br> Voor meer info: dirkdesmet1@telenet.be