Kies voor dankbaarheid – Witte Donderdag 2020

9 april 2020
Jezus, wij willen bij U horen. Wij willen uw voorbeeld van dienstbaarheid niet enkel begrijpen, maar er ook naar handelen. Wij danken U voor de vele dienstbare mensen, die zieken verzorgen, die stervenden begeleiden, die door hun nabijheid angst en […]

Kies voor een ezel – Palmzondag 2020

4 april 2020
God, door Jezus nodigt Gij ons uit om te kiezen: willen wij ons leven leiden, gezeten op een paard of gezeten op een ezel? De noodkreet ‘hosanna’ – ‘help ons toch’ – klinkt overal en altijd. Gelukkig zijn er veel […]

Kies voor verbondenheid – Vasten 2020-5

3 april 2020
Vader, wij danken U dat Gij ons verhoort. Gij zijt heel nabij wanneer wij rouwen, ook al beseffen wij dat niet. Help ons om te ontdekken dat verbondenheid niet sterft. Help ons een nieuwe band te ontdekken met iemand die […]

Kies voor liefde – Vasten 2020-4

3 april 2020
God, in onze mensenwereld kan het er hard aan toegaan. Vooral kwetsbare mensen zijn er het slachtoffer van. Wij willen geloven in uw liefde. Voed daarom onze verbondenheid met U en laat ons delen in de kracht van uw Geest. […]

Kies voor geloven – Vasten 2020-3

23 maart 2020
God, wij danken U voor de mensen die ons geholpen hebben en nog helpen om te geloven ‘in geest en waarheid’ en dat geloof verder te verdiepen. Wij danken U voor die bron in ons en in medemensen, waaruit water […]