Maria – Kiezen voor de hemel

14 augustus 2020
Maria, wij vieren U omdat wij geloven dat Gij opgenomen zijt in de hemel. In die hemel hebt Gij geloofd, Gods plan met mens en wereld. Gij hebt er U voor ingezet met de kracht van zijn Geest. Uw Zoon […]

Kom

14 augustus 2020
‘Ik ben die er zijn zal’, zo stelt Gij U aan ons voor, God. ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’, zo zegt Gij ons bij monde van Jezus. Wij willen wel geloven in U, God, en in de […]

De oogst

15 juni 2020
God van leven, overal zijn er mensen, uitgeput en hulpeloos als schapen zonder herder. Wij bidden om mensen, die zich laten raken door wat aan mensen gebeurt aan onrecht en lijden. Wij bidden om mensen, die tussen het onkruid in […]

De wereld redden

6 juni 2020
God, Gij hebt de wereld lief, Gij hebt ons lief. Wat die liefde kan betekenen heeft Jezus ons getoond. Wij danken U dat wij mogen geloven dat slechte situaties niet uitzichtloos zijn. Wek onze creativiteit om in kleine gebaren van […]

De vreugde van de heilige Geest

30 mei 2020
Geest van God, Geest van Jezus, wij kunnen uw warme nabijheid voelen in de liefde en de verbondenheid die we met elkaar beleven. Moge die warmte in ons een kracht zijn die ons elke dag helpt om samen te leven […]