Christus Koning Herder

23 november 2020
Gij die ten volle deelt in het eeuwig leven van het koninkrijk dat ook voor ons bestemd is, open onze ogen, open ons hart, opdat wij U herkennen in de mensen die vaak als onaanzienlijk beschouwd worden. Geef ons de […]

Kostbaar

16 november 2020
God, Gij vertrouwt ons zoveel kostbaars toe: uw schepping, met vooral de mensen en zoveel mogelijkheden en talenten in elke mens. Wij danken U voor uw vertrouwen in ons. Wij ontvangen het met open handen. Jezus heeft ons in zijn […]

Heiligen

1 november 2020
Onze Vader, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Help ons om nederig van hart te zijn en ons leven af te stemmen op uw bedoeling met mens en wereld. Leer ons te troosten waar […]

De hoeksteen van ons leven

24 oktober 2020
God, wij danken U omdat Gij telkens weer toekomst geeft aan ons, mensen. Dat hebt Gij duidelijk gemaakt in Jezus, uw Zoon. Hij ondervond tegenwerking, Hij onderging lijden en dood. Maar Gij hebt Hem tot leven gewekt. Voor ons is […]

Leren leven

18 september 2020
God, wij geloven dat Gij bij ons zijt als wij het boek van de Schrift openen. Wij willen ons uw Woord eigen maken, door het te lezen en te overdenken, door samen als gemeenschap op zoek te gaan naar wat […]