Cad Cp Ibib 223

Wie heeft iets te zeggen?

2 februari 2021
God, Gij roept ons om uw blijde boodschap van leven te verkondigen, in woord en daad, aan onze medemensen. Vervul ons met een grote liefde voor onze medemensen, zodat wij ons kunnen inleven in wat zij meemaken. Vervul ons met […]
Cad Cp Ibib 207

Kom maar mee

18 januari 2021
Jezus, waar verblijf Je? Waar er twee of drie in jouw naam bijeen zijn, daar ben Jij in ons midden. Wij bidden om mensen die ons meenemen in hun eigen geloven, zodat we sterker met Jou verbonden zijn. Wij bidden […]
Cad Cp Ibib 206

“Ik zie je graag” – doop van Jezus

11 januari 2021
God, uw liefde voor elke mens is nog groter dan de liefde van een vader en een moeder voor hun kinderen. Aan elke mens zegt Gij: “Gij zijt mijn zoon/dochter, die ik zo liefheb, in u heb ik welbehagen.” Gij […]
Cad Cp Ibib 205

Twee koningen – Drie wijzen

4 januari 2021
God, in ons leven ontmoeten wij voortdurend twee koningen: koning egoïsme en koning liefde. Laat het licht van uw wijsheid over ons stralen, zodat we kunnen onderscheiden wat echt leven geeft aan onszelf, aan onze medemensen en aan de wereld. […]
Cad Cp Ibib 196

Woord en licht – Kerstmis

26 december 2020
God, Gij spreekt uw Woord tot ieder van ons, Gij laat uw Licht over ons schijnen. Wij danken U omdat Gij in Jezus mens geworden zijt en omdat Gij nog steeds mens wordt in wie in U geloven. Wij bidden […]