Volharden in de broosheid

16 juli 2020
Het virus bracht alles en iedereen tot stilstand. Het werd een bewustzijnsschok. Het deed ons een tijdlang alles beter door-zien. Het zou voortaan allemaal anders worden. Het maakte ons ook – als ouders en grootouders – bezorgd voor de toekomst […]

Riskante humaniteit

2 juli 2020
Een interessante visie om de zorg voor identiteit te combineren met de behartiging van een wederkerige interculturaliteit. Alleen de twee samen kunnen in de komende decennia van de 21ste eeuw een weg naar verzoening en vrede banen, weg uit de […]

Kinderen van Apate. Over leugens en waarachtigheid

2 juli 2020
“Wanneer we de leugen in de politiek willen bestrijden, hebben we een herwaardering van waarachtigheid nodig. Meer waarachtigheid  in het politieke bestuur en publieke debat krijgen: dat is misschien wel de belangrijkste opgave voor de hedendaagse democratie.” “We zouden meer […]

De tweede berg

9 juni 2020
Over de tweede berg in ons leven Berg en dal. Dat kennen we van radio Klara. Berg, dal én berg. Dat leren we kennen in het boek van David Brooks. (De tweede berg. De zoektocht naar een zinvol leven.) Het […]

Het verlangen naar zin

25 mei 2020
Juist nu we op een afstand van elkaar (en soms van de dingen) moeten blijven, herontdekken we dat we wezenlijk tot het grotere geheel van de werkelijkheid behoren, dat we graag verbindend leven, dat we niet zonder verbinding verder kunnen […]