Cad Cp Ibib 233

Revolte

20 februari 2021
In het achterhoofd de hevige protesten van jonge mensen in Spanje en nog zoveel ‘rellen’ in andere landen… De revolte is overal. De revolte tegen een eng-economische globalisering. Een globalisering met te weinig aandacht voor een rechtvaardige en duurzame wereld. […]
Cad Cp Ibib 232

Wat is leven?

20 februari 2021
Dat soort boeken lezen, doet me de coronabeperkingen vergeten en bezorgt me een grenzeloze ervaring van verwondering en bewondering. Dat soort boeken lezen, spoort me aan om te blijven ijveren voor een meer verbonden relatie tussen mens en natuur. Het […]
Cad Cp Ibib 230

Mohammed was de perfecte mens

15 februari 2021
Mohammed was de perfecte mens. Hij kon Gods openbaring perfect ontvangen. Alles wat hij gezegd en gedaan heeft, is – dus – perfect. Heel de Koran is perfect, voor altijd geldend dus. Zolang dit soort gesloten, godsdienstige aannames worden aanvaard, […]
Cad Cp Ibib 228

Het leven van Bernadette

11 februari 2021
Een actualiserende bezinning bij 11 februari, feestdag O.L.V. van Lourdes Met goede herinneringen aan de Lourdesbedevaarten met OKRA en SAMANA. Indringende religieuze ervaringen, ze zijn beklijvend en stuwend. Het zijn intense, innerlijke ontmoetingen die nieuwe wegen banen. Het is een […]
Cad Cp Ibib 225

Het continent van de gave

10 februari 2021
Wie denkt dat hij of zij een ondraaglijk zware tijd meemaakt, Wie beweert dat de overheid onze vrijheid onnodig of overdreven beknot, die kan misschien de volgende dichtbundels eens doornemen: Staat van beleg. Van Mahmoud Darwisch, Palestijnse dichter. Continent van […]