Dat zou een droom zijn!

16 juli 2020
Elk met hun eigen wortel en steel. Elk met hun eigen schoonheid. Maar gegrond in dezelfde aarde. Reikend naar dezelfde zon. Mooi apart en nog warmer samen. Een diepe vrede voor allen die langskomen. Mochten mens en wereld het zo […]

De diepere geest van de 7 kerkelijke sacramenten

8 juni 2020
De kerkelijke sacramenten mogen er zijn. Het zijn diepe, kostbare rituelen. Maar hun rijkdom reikt verder dan zeven vieringen van een uur. Het gaat om zeven dimensies van ons christen zijn. Christenen kunnen ze in hun leven zeven maal zeventig […]

De diepere trillingen in ons leven

8 juni 2020
Wij zijn zoals een klok. Wij kunnen geraakt worden door dingen die diepere trillingen in ons ontlokken. Wij kunnen onszelf bewust laten raken door ervaringen die een weldadige diepte in ons oproepen. Het kan ons overkomen bij het wandelen in […]

Sacramentsdag?

8 juni 2020
Ja, in het eucharistische brood is Jezus aanwezig voor christenen. Ja, de eucharistische aanbidding is een vorm van vereniging met Jezus voor christenen. Ja, de eucharistie op zondag – het samenkomen rond brood en wijn – is een kostbaar ankerpunt […]

De ziel van het vroege christendom

8 juni 2020
Misschien komt er vandaag iets terug van toen… Niet enkel ‘integreren’ in de samenleving maar tegelijk rustig en vastberaden ‘niet-meedoen’ met de samenleving. De kracht van participeren én de kracht van anders ageren, vanuit het beste van de eigen traditie. […]