Cad Cp Ibib 212

En blauw zal alles zijn

18 januari 2021
Een venster openen op blauw. Blij zijn met de opkomende zon. En hoopvol blijven: ondertussen kan alles altijd en overal ook blauw zijn. Zet het blauw Van de zee Tegen het Blauw van de Hemel veeg Er het wit Van […]
Cad Cp Ibib 209

Jaime Sabines

18 januari 2021
In mijn verkenning van de Mexicaanse poëzie ben ik nu aanbeland bij Jaime Sabines. Een kort, heerlijk stukje over het bed. Mag toch in deze donkere wintertijden, in deze ingehouden coronatijd. Wat een heerlijk en bemoedigend zinnetje: ‘Om over de […]
Cad Cp Ibib 208

In harde dagen

18 januari 2021
Wie voelt zich niet al eens verpletterd door de steen van zoveel ellende in de wereld? Wie voelt zich niet al eens verpletterd door de steen van zoveel alleen-zame coronadagen? Lockdown, het is niet gemakkelijk! Voor burgers niet en evenmin […]
Cad Cp Ibib 202

Nog een – ietwat late – kerstmijmering

4 januari 2021
Nog een – ietwat late – kerstmijmering. Niet van de minste: een reflectie van Marc Desmet, regionaal overste van de jezuïeten van de Lage landen. Het zijn heel rake, moedige en bevrijdende beschouwingen. De institutionele Rooms-Katholieke Kerk heeft nog een […]
Cad Cp Ibib 203

Is er in de katholieke herberg plaats voor het lichaam?

4 januari 2021
Is er in de katholieke herberg plaats voor het lichaam? Marc Desmet sj, regionaal overste van de jezuïeten van de Lage landen   De Kerk heeft het moeilijk met het lichaam. Zeker met het affectieve en seksuele lichaam. De consequenties […]