Zelfs de schoonheid is nu

Zelfs het bewonderen van de schoonheid van de magnolia
gebeurt dit jaar getemperd.
Over onze geest hangt permanent
een sluier van bezorgde betrokkenheid.

Leonard Cohen zingt het bemoedigend:
Steer your path through the pain.

Het wordt ‘a very broken Halleluja’ dit jaar.
Maar gaat het niet al lang samen?
Pasen én de Goede Week.
Het is zoals de Tsjechische dichter Jaroslav Seifert ook al schreef:
‘Poëzie was met ons vanaf alle begin.
Zoals beminnen,
Zoals honger, zoals pest, zoals oorlog.’

Het leven op aarde is doortrokken
van een spijtige, onverklaarbare tegenstrijdigheid.

Het is aan ons om het samen zo draaglijk mogelijk te maken,
fysiek én mentaal.
Met een warme verbondenheid van aandacht en zorg voor elkaar.
In het luisteren naar troostende muziek.
(Hier zijn dat de cellosuites en de Mattheuspassie van J.S. Bach.)