Bisschop Lode Van Hecke bezoekt de Clemenspoort

Cad Cp Nieuws 062
Op vrijdag 22 januari was de bisschop Lode Van Hecke te gast in de Clemenspoort. Na een korte rondleiding kon hij het kernteam van Effata, het Clemenspoortteam, een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur en de redemptoristen ontmoeten. De kennismaking verliep in een open sfeer en er zijn plannen gemaakt om in de toekomst deze vorm van ontmoeting tweemaal per jaar te herhalen