Bij 65 en meer

Wijsheid om moedig en tevreden ouder te worden
Bij 65 en meer

I.
Op mijn vijftiende besloot ik dat ik wilde leren.
Op mijn dertigste had ik een maatschappelijke positie.
Op mijn veertigste bevrijdde ik me van zelfbedrog.
Op mijn vijftigste werd het leven meer mysterie.
Op mijn zestigste werden mijn zintuigen scherp.
Vanaf mijn zeventigste ontstond er harmonie
tussen wat mijn hart begeerde en wat het leven was.

Vrij naar Confucius (551-479 v.Chr. )

II.
Zie de wereld in een korrel zand
De hemel in een bloem zo puur
Het oneindige in een open hand
De eeuwigheid in dit uur

William Blake

III.
Geluk zit niet in wat je hebt
maar waar je kan van genieten

Epicurus

IV
Nie neute, nie pleuje.

V.
Kunnen overwinnen.
Kunnen geven.
Kunnen ontvangen.