Bedankmoment vrienden van de Clemenspoort.

Cad Cp Nieuws 106

Op 1 oktober hadden we ons jaarlijks bedankmoment voor iedereen die de Clemenspoort een warm hart toe draagt en de Clemenspoort steunt via een bedrag van 30 euro of een permanente opdracht van 5 euro of meer. In ruil krijgen onze vrienden een vrijkaart voor één betalende activiteit en een infomoment met gratis receptie. We dromen er van dat onze familie van ongeveer 50 supporters nog verder mag blijven groeien.