Als we jong zijn

Als we jong zijn
willen we een golf zijn.
Een opvallende vernieuwing op gang brengen.
We zullen het verschil maken.
We beuken erop los.
Onze inzet is mateloos.

Gaandeweg stoten we op tegenwind en harde rotsstenen.
We verliezen onze kracht.
We boeken weinig vooruitgang.
Alles verandert zo traag.
We geraken ontmoedigd.

Onze eigen golfkracht vermindert.
Maar we ontdekken de dieptebewegingen die doorgaan.
Het leven vernieuwt zich anders dan we dachten.
Er komen heel nieuwe stromingen.

We aanvaarden.
We laten ons mee stromen.
De geesten blijven veranderen
niet enkel door onze inzet.
We leren meer oceaan te worden.

(Beeld: Stephan Vanfleteren)