Als de maïs op het veld is verdwenen

Als de mais op het veld is verdwenen…
Als we weer de hese kreten van fazanten horen…
Als het winteruur nadert…
Als corona ons weer aan ons kot vastkluistert…

Dan rest ons nog:
de inkeer, de verstilling,
de verbeelding, de bezinning,
muziek en een kaars.

Dan rest ons nog:
de aandacht en attentie voor elkaar.
Een brug over afstand.
Een draad van verbinding.

Ja, het kan nog,
het kan haast altijd:
innerlijke kracht her-vinden,
elkaar niet loslaten.

Jean-Paul Vermassen