Algemene vergadering keurt budget 2021 goed

Cad Cp Nieuws 051
Zaterdag 12 december is de algemene vergadering van de Clemenspoort samen geweest om de huidige werking te bekijken in coronatijden. Tevens is het budget 2021 gepresenteerd met een klein verlies omwille van verminderde inkomsten door corona. Maar onze werking is zeker niet in gevaar omdat we over voldoende reserves beschikken. Daarnaast werd nog toelichting gegeven over het herbronningstraject, ons preventiebeleid en de goedkeuring van het I-WAVE project 3.0 voor het komend werkjaar.