Vorming

Het pastoraal team van de Clemenspoort zal een eigen voorjaars- en najaarsprogramma uitwerken. We bieden een open aanbod aan waarin je een pakket van inspirerende activiteiten kan vinden over heel verschillende thema’s en in heel verschillende vormen.

Op termijn zullen we ook samenwerken met verschillende partners die ons open aanbod nog zullen verrijken. Hou ook hier goed de agenda in het oog.

We geven een greep van de verschillende activiteiten die regelmatig zullen terugkeren:

Boekenclub

We lezen samen een inspirerend boek en delen onze bevindingen. Henk de Pue staat garant voor een boeiende begeleiding.

Een bijbels leerhuis

Een Bijbels leerhuis waarbij je wordt geholpen om de schatten van een bijbeltekst zelf op te sporen o.l.v. Pr. Luc Maes

Een tochtgenoten groep

Een tochtgenoten groep waarbij je maandelijks samenkomt en met elkaar op weg gaat met bijbelteksten als kompas.

Een filmavond

Een filmavond...de andere film met inspirerende inleiding.

Een culturele impuls

Een zanger of groep met een unieke boodschap treedt op in de Parel.
We bieden een open aanbod aan waarin je een pakket van inspirerende activiteiten kan vinden over heel verschillende thema’s en in heel verschillende vormen.

Een activiteit in samenwerking met het Clemensboekenpunt

Een activiteit in samenwerking met het Clemensboekenpunt: een auteur stelt zijn nieuw boek voor.

Samenwerking met Scalacompagnie

Er zal samenwerking worden opgezet met de Scalacompagnie. De scalacompagnie biedt professionele vorming aan voor het socio-culturele vrijwilligersmiddenveld, de onderwijs- en de zorgsector. De trainingen die worden aangeboden willen het middenveld toerusten om in de snel veranderende samenleving zich opnieuw te organiseren en daar waar nodig heruit te vinden. Er is aandacht voor het thema inspirerend leiderschap, programmatie, teamwerking, zoeken van nieuwe vrijwilligers, fundraising, externe communicatie enz. Nuttige vaardigheden die vrijwilligers actief in het sociale middenveld ondersteunen en motiveren om hun rol te blijven opnemen. In het najaar 2017 zal de testmodule: “het recruteren en motiveren van vrijwilligers” worden aangeboden door Walter Van Wouwe.

Luisterpunt

In het najaar zal ook gestart worden met een kleine cel die zal inzetten op presentiepastoraal. Via vorming en het tegelijk in praktijk brengen wil deze cel aandacht hebben voor alle passanten en bewoners op de site. We willen vooral luisteren en aandacht geven. We zien wat daaruit verder wordt geboren.

Iedereen spiritueel

Een traject waarbij iedereen die op zoek is naar zin wordt meegenomen om stapsgewijs op ontdekking te gaan in de wereld van spiritualiteit, gebed, zingeving, meditatie, geloof. Dit traject sluit aan bij de oude traditie van de volksmissies van de redemptoristen echter op een heel nieuwe wijze ingevuld. Dit traject zal over een langere periode lopen en zal bestaan uit een combinatie van groepsontmoetingen, e-learning, zelfreflectie en persoonlijke coaching. De opstart is voorzien voor het voorjaar 2018.

Denijs van Killegem, de inspirator van de Clemenscompagnie.

Clemenscompagnie

Wil je graag een zingevingstheater met bijhorende workshops boeken of een inspirerende rondleiding? Dan kan je terecht bij onze Clemenscompagnie.

Redemption

Wil je deelnemen aan ons wereldkoor en heb je zin in zingen dan kan je altijd aansluiten bij Redemption.

Ontdek onze ROTONDE+ >