Sociale projecten

De Clemenspoort wil een plek zijn waar iedereen in Gent en omgeving die zich inzet voor kwetsbaren thuis kan komen en zijn batterijen kan komen opladen.

We zouden graag een tochtgenoten groep starten zodat zorgverleners, vrijwilligers die zich inzetten voor kansarmen elkaar zouden kunnen bemoedigen en inspireren.

We willen ook iedereen die op de site woont onze gastvrijheid aanbieden. Op termijn zullen we vanuit de noden die zich aandienen zelf ook sociale projecten opstarten waarbij we in de aanpak een balans willen zoeken tussen sociale inzet en spiritualiteit.

De cel presentiepastoraal zal hierin ook een belangrijk rol spelen om de juiste noden te detecteren en hier voorstellen voor te ontwikkelen.

De Clemensactie die een twintigtal sociale project coacht en ondersteunt in Congo verbonden met de Congolese redemptoristen en hun medewerkers zal ook een bureel hebben in de Clemenspoort.

Wil je graag meewerken met de Clemensactie door het geven van presentaties in scholen en verenigingen of wil je uw steentje bijdragen om onze projectwerking verder uit te bouwen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Lieve Droogmans. Meer info op www.clemensactie.be.

Ontdek ons LUISTERPUNT >