I-lab of inspiratie laboratorium

Wat?

I-lab is één van de nieuwe vrijwilligersteams in de Clemenspoort. Het team wil ruimte scheppen om iedereen die bezig is met vernieuwing binnen of buiten de kerk te ondersteunen. We bouwen onze werking uit rond drie kernwaarden. We willen ieder die begaan is met zingeving en kerkopbouwwerk inspireren en bemoedigen. We willen kansen scheppen om samen tot inzicht en reflectie te komen over onze eigen zingevingspraktijk en pastoraal engagement. Tot slot willen we iedereen motiveren om te durven innoveren en zo al doende te leren. Onderliggend is deze aanpak een heel eigentijds herdenken van de redemptoristische missionaire traditie waarbinnen we ons situeren.

Om dit mogelijk te maken bieden we verschillende impulsen aan:

Jaarlijkse organiseren we een vormingsdag waarin je kan kennismaken met nieuwe vormen van kerkopbouw en waarbinnen er kans is om contact te leggen met nieuwe initiatieven.

Na de enthousiaste en inspirerende start op 16 juni 2018 wil het I-lab van de Clemenspoort gemotiveerd verder werken aan opvolging en verdieping. Met diverse nawerkingsinitiatieven. Met een tweede dag van uitwisseling en gezamenlijke reflectie. Lessen uit onze eerste nawerking. Nieuwe initiatieven in Vlaanderen in de kijker. Bouwstenen voor verdere visie-ontwikkeling.

De I-lab pioniers groep in volle aandacht voor een van onze panelleden.

Zaterdag 23 maart 2019 van 10 uur tot 16 uur, in de Clemenspoort.
Tweede dag van uitwisseling en visieontwikkeling
Ruimte scheppen voor nieuwe zing- en geloofscirkels.

Er zijn drie lijnen waarop we deze vernieuwing inhoudelijk willen ondersteunen:

  • We ondersteunen initiatieven van bestaande kerkplekken verbonden met parochies, onderwijs, zorg, jongeren, middenveld die nieuwe wegen willen zoeken rond geloof, zingeving en verdieping in de brede zin. Onze vrijwilligers willen graag naar je verhaal luisteren en je aanmoedigen, met jou reflecteren op je engagement en inspireren waar nodig is.
  • We bieden ook een traject aan om “zincirkels” op te starten. Een zincirkel is een groep van ten minste zes personen waarbinnen er een verlangen woont om te zoeken naar diepte, naar herbronnen en verstilling. Wat de weg wordt die de groep zal gaan hangt van de groep zelf af. We beschikken over een kleine methodiek om een groep te helpen bij zijn kern te komen en van daaruit verder stappen te zetten. In dezelfde lijn bieden we ook de mogelijkheid aan om “geloofscirkels” op te starten waarbinnen we op zoek gaan om het christelijk geloofsverstaan op een nieuwe manier te ontdekken.
  • Wil je graag zelf of met een team pionier worden en een nieuwe zincirkel of je kerkplek vernieuwend uitbouwen dan kan je ook bij ons terecht. We kijken samen met jou wat haalbaar is. We bieden vorming aan waar nodig en coaching indien gewenst.
We verzamelen ook visieteksten en impulsen die kunnen helpen bij je zoektocht naar kerkopbouw of het opstarten van een zincirkel, geloofscirkel of nieuwe kerkplek.

Wie?

We zijn op dit moment met een vrijwilligersteam van vier dat pastoraal betrokken is, gedreven door het zoeken naar zin en het uitbouwen van nieuwe inspirerende gemeenschappen.

Heb je vragen of suggesties aarzel dan niet om ons te contacteren. Info: walter.vanwouwe@me.com
of 0494 52 99 58.
Je kan ons ook volgen op facebook: @ilaboratorium.

Wil je graag een zincirkel opstarten? Neem dan contact op met Anja ’t Kindt: anjatkindt@hotmail.com.

Wil je graag zelf deelnemen aan een zincirkel of geloofscirkel? Neem dan contact op met Jean Paul Vermassen, jean.paul.vermassen@telenet.be

Wil je graag zelf of als team als pionier starten met een vernieuwend project binnen je eigen pastoraal veld, aangrenzend of daarbuiten neem dan contact op met walter.vanwouwe@me.com of ivesdemey@gmail.com .

Inspiratieteksten

Hier vind je korte impulsen die je blik kunnen openen rond geloven, zinzoeken, kerkopbouw, gemeenschapsgroei.

Ontdek onze ZALEN >