7 maart 2020 – Derde inspiratiedag: Varen naar het diepe

7 maart 2020 – Derde inspiratiedag: Varen naar het diepe

Met Jürgen Maubauch, Zeitfenster Aken.
Met Alpha Clemenspoort.
Met Meditation for everyone Clemenspoort.
Met Bonzaï Kortenberg.
Met Unconditional Duffel.
Met kerkherbestemming Gontrode

Kijken door het venster van nieuw uitzicht.
Kijken door het venster van vertrouwen en hoop.
Kijken door het venster op oud licht dat altijd weer nieuw wordt.

Niet teveel verwachten van doelen en plannen.
De diepte in mensen en wereld is er al:
in wat mensen het kostbaarste vinden,
in wat mensen drijft en bezielt.
Het evangelie is in die diepte te vinden, te duiden.

Niet teveel allen naar het vastgelegde, enige ware en goede.
Niet met de ene vorm voor allen.
De waarheid is veelvuldig.
De wegen er naartoe kunnen verschillend zijn.

Niet teveel met onze grote redeneringen en verklarende woorden.
Niet teveel rationeel zoeken naar waarom en hoe.
De vonk, de vlam en het vuur komen via ervaringen, emoties en begeestering.
Laten we de Geest zijn werk doen.
Niet meer polariseren tussen oud en nieuw, tussen toen en nu, tussen behouden en hervormen.
De traditie is een geschiedenis van voortdurende vernieuwing.
Het nieuwe eigene wordt inspirerend en krachtig door zich te laven aan de – eigen – traditie.

Niet zozeer meer in aparte theoretische denkkamers bezig zijn ‘over’ anderen, ‘over’ geloof en ‘over’ Kerk.
Nieuwe missie en nieuwe verbinding ontluiken in het levende contact met mensen en groepen.
Het nieuwe komt uit het aanwezig zijn, het waarnemen en het handelen.
Nieuwe missie en nieuwe verbinding zijn te ontdekken
en te ontginnen in onszelf en in contact met de diepte in mensen hier en nu.
De toekomt van de Kerk is te vinden ons samenzijn hier en nu.

Zie het diepe in alles en allen.
Vaar naar het diepe.

Laat mensen hun diepte uitspreken.
Hun diepte met mensen, met Jezus en het evangelie, met God.

Luister naar de Openbaring die niet stopt.
Kom samen rond het Woord en Brood
‘In het samenzijn in mijn Naam,
daar zal Ik aanwezig zijn.’

Mogen wij het zo ook kunnen in ons kerkwerk vandaag.
Mogen alle stromingen, bijenkorven en bijeenkomsten
in die Geest werkzaam zijn:
elkaar aanmoedigen in respect voor elkaars weg,
elkaar aanmoedigen in verbondenheid met elkaar
en met het ene geheel.