40 dagen door de woestijn voor het joodse volk

40 dagen door de woestijn voor het joodse volk

40 jaar door de woestijn voor het joodse volk.
Weg uit onrecht en onderdrukking. Intrede in het land van vrijheid.
40 dagen in de woestijn voor Jezus.
Weg uit de bekoring tot vermeerdering van welvaart,
macht en aanzien.

Veertig jaar. Veertig dagen. Het zijn symboolgetallen.
Bevrijding en verandering.
Nieuw menszijn, een nieuwe samenleving,
vernieuwing van godsdienst.
Het vergt een lange tijd.
De ego-machten in onszelf en de samenleving ombuigen
tot open en verbonden menswording, samenlevingsopbouw
en godsdienstigheid.
Het is een taaie strijd die langer duurt dan we denken.
Met spirituele en religieuze Geestkracht,
– die onze eigen kracht versterkt –
kan het lukken.
Het teken van een krachtige, werkzame veertigdagentijd
is duidelijk en voelbaar:
mensen worden vrij en blij,
ze scheppen gerechtigheid en vrede.
Godsdienstige mensen worden open en stichten verbinding.

 Wie zelf de weg van ommekeer bewandelt
– in gedachten en gedrag –
zal het Pasen voelen worden in zijn leven
en kan het doen Pinksteren in zijn omgeving.

Kom, we gaan verder op stap naar nieuwe menswording
en nieuwe samenlevings- en kerkopbouw.
Kom, we laten de nieuwe mens in ons opstaan en sterker worden.
40 dagen lang. Levenslang.