100 voor Gaston

Gaston

In 2017 stapte ik voor de eerste maal mee met de Dodentocht in Bornem. De tocht op zich was de kers op de taart na vele maanden trainen. Anderhalf jaar eerder had ik mezelf een persoonlijk doel vooropgesteld, en dat was gehaald. Het was een zware inspanning, maar ook een onvergetelijke ervaring, in die mate zelfs dat ik toen al besloot: “Dit ga ik ooit nog keertje doen” .

 

Een droom

Enkele maanden geleden verloren we Pater Gaston Ribbens, Redemptorist, op de

leeftijd van 81 jaar. Hij was vele jaren werkzaam in Congo, eerst op een missiepost in Kingoma, later als medeverantwoordelijk voor de opleiding van Congolese redemptoristen in Kinshasa. Sinds 1999 was hij terug in België, waar hij actief bleef: econoom, onderpastoor en bezieler van de vzw Clemensactie. Het doel van deze vzw is middelen verzamelen om sociale projecten te ondersteunen van de Congolese redemptoristen en hun medewerkers.

Na het overlijden van Gaston groeide stilaan het idee om zelf ook iets te doen. Gaston was me zeer genegen. Hij kwam vaak een praatje doen en vragen hoe het ging met mijn wandelexploten. Hij was zelf ook een wandelaar.

Daarom wil ik dit jaar terug de Dodentocht stappen en hem opdragen aan

Gaston :

•Uit sympathie en respect voor zijn vele jaren inzet in Congo.

•Als extra stimulans wil ik me laten
sponsoren. De opbrengst gaat integraal naar
de Clemensactie, om zijn werk te kunnen verder zetten. Het geld zal worden gebruikt voor de uitbouw van een lagere school in Mbanza Ngungu.

De school in Mbanza Ngungu die verder moet worden uitgebouwd.

 

Verloop

De internationale 100 km Dodentocht® zal dit jaar voor de 49ste maal van start gaan in Bornem en dit op vrijdag 10 augustus 2018 om 21.00 uur stipt. De 100 km

Dodentocht is een niet-competitieve wandeling met de uitdaging om 100 km te wandelen (of te joggen) in minimum 10 uur en maximum 24 uur. Er zijn 13.000 deelnemers. De tocht is zwaar. Evident is het niet, en zekerheid op het halen van de eindmeet is er niet. Voldoende training is noodzakelijk. Weersomstandigheden, vermoeidheid, klachten of blessures kunnen roet in het eten gooien en tot opgave dwingen. Maar ik zorg dat ik voldoende voorbereid ben om de streep in principe te kunnen halen.

 

Praktisch

• Kies een afstand (tussen 1 en 100km) en een bedrag per kilometer (tussen 1 eurocent en …) waarvoor je me wil sponseren. Die afstand is de afstand waarvan je denkt dat ik die zal halen (dus tot opgave of eindmeet).

• Schat de duurtijd (in uren/minuten) van mijn tocht (dus tot opgave of aankomst). Maximum is 24:00. Er is een wedstrijdje aan verbonden. Zie verder.

Tip:Vorig jaar deed ik er een goeie 20 uur over.

• Je kan intekenen op de lijst in het onthaal van de Clemenspoort, of door me een mailtje te sturen (vhjm@skynet.be) met als onderwerp “100 voor Gaston” en volgende gegevens :

Naam, Voornaam, email, sponsorafstand, bedrag per km, geschatte tijd of

Naam, Voornaam, email, vast bedrag, geschatte tijd.

• Overschrijven doe je pas na afloop (11 aug. 2018).

Je krijgt dan een mailtje met het resultaat en het bedrag dat je mag overschrijven naar het rekeningnummer van de Clemensactie.

• Je betaalt enkel voor de kilometers die ik effectief zal gestapt hebben.

Enkele voorbeelden :

Je sponsort voor 67 km à 1€/km;

Ik moet opgeven na 53 km : jouw bijdrage wordt 53×1=53€

Ik moet opgeven na 75 km : jouw bijdrage wordt 67×1=67€

Ik haal de eindmeet : jouw bijdrage is ook 67×1=67€ Je sponsort voor de volle 100 km à 0,5€/km;

Ik moet opgeven na 53 km : jouw bijdrage wordt 53×0,5=26,5€

Ik moet opgeven na 75 km : jouw bijdrage wordt 75×0,5=37,5€

Ik haal de eindmeet : jouw bijdrage is ook 100×0,5=50€

• Je kan natuurlijk ook gewoon voor een vast bedrag opteren, onafhankelijk van de afstand (géén rekenwerk…)

• Overschrijven mag op rekeningnummer BE84 4358 0341 0159 van Don Bosco – Brussel met mededeling “6284: Clemensactie, 100 voor Gaston”. Giften vanaf 40 euro via deze rekening zijn fiscaal aftrekbaar.

• Meer info over de projecten en de bouw van de lagere school in Mbanza Ngungu : www.clemenensactie.be

 

En verder …

•Diegene die als gekozen afstand het dichtst bij mijn werkelijk gestapte afstand komt, wint een prijs (verrassing…). Bij ex-aequo telt de geschatte tijd als schiftingsvraag.

•Bij opgave leg ik zelf 2,5 euro bij, per niet gestapte kilometer: (100 – afgelegde afstand) x2.5.

•Je kan me ‘in echte tijd’ online volgen tijdens de tocht : www.dodentocht.be -> https://tracking.dodentocht.be/ met mijn

inschrijvingsnummer dit jaar : 12299
Zo kan je zien hoever ik zit of tot waar ik geraakt ben.

•Supporters ter plaatse zeer welkom (‘t zal nodig zijn)! Het is een hele steun en motivatie, kon ik vorig jaar ondervinden.

•Alle praktische informatie ivm parcours en bereikbaarheid op bovenvermelde website.

 

Tot slot

Samen op weg : In gedachten stapt Gaston met me mee, of vaar ik met hem mee…

Hopelijk kan ik na 11 augustus vertellen dat ik mijn tweede deelname tot een goed einde gebracht heb (ik zal het in elk geval geprobeerd hebben , én dat we een mooi bedrag aan sponsorgelden bij elkaar gekregen hebben voor de Clemensactie.

Vandaar een warme oproep om massaal in te tekenen, waarvoor alvast van harte dank !

Vincent