De Clemenspoort is een leef-, vormings- en inspiratieplek waar de redemptoristen en de Effatagemeenschap iedereen uitnodigen om mee te bouwen aan een hartelijke gemeenschap die zich inspireert aan het evangelie en de spiritualiteit van de redemptoristen.

We bieden een plaats aan waar het leven in al zijn facetten kan gevierd worden. Gebed, meditatie, momenten van verstilling en vieringen zijn een deel van ons aanbod. We willen mensen met elkaar verbinden. Bij ons vind je een luisterend oor, een boeiende activiteit, een kans tot oprechte ontmoeting. We willen ook op zoek gaan naar nieuwe wegen om het geloof vorm te geven, te verdiepen en te ontdekken. Dit in dialoog met elke zinzoeker.

Een netwerk van vrijwilligers met een kleine groep stafmedewerkers zorgt voor de dagelijkse werking. Nauw verbonden met de Clemenspoort is er ook het Clemenshuis, de nieuwe redemptoristische woongemeenschap en het Clemenshof, een reeks van ruimtes die we ter beschikking stellen van partnersorganisaties.

Traditie is niet de as bewaren,
maar het vuur doorgeven.

Agenda

wo 24

Repetitie wereldkoor Redemption

24 april van 19:00 - 21:00
vr 26

Repetitie Effatakoor

26 april van 20:00 - 22:00
mei 03

Worship Alive

3 mei van 20:00 - 22:00
BEKIJK MEER